Condiții de publicare

Revista cuprinde materiale, articole și informații organizate pe următoarele secțiuni:

  • De nobis (lat. Despre noi) cuprinde articole despre activități, premii, concursuri, viața școlară, profesori, elevi

  • Aut education, aut nihil (lat. Fără educație nu e nimic) cuprinde articole științifice

  • Ars gratia artis (Artă de dragul artei) cuprinde creații de orice fel

DECLARAȚIE privind respectarea legii nr 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu completările și modificările ulterioare, a materialelor publicate în revista online La Heliade, ISSN ISSN 2601-9663, ISSN-L 1582-8298

Regulamentul revistei La Heliade

Art. 1. Revista La Heliade (în continuare – Revista) reprezintă publicaţia periodică de bază a LICEULUI TEORETIC "ION HELIADE RĂDULESCU", TÂRGOVIȘTE.

Art. 2. Publicarea articolelor ştiinţifice în Revistă corespunde tuturor exigenţelor şi standardelor ediţiilor ştiinţifice.

Art. 3. Responsabilitatea privind justeţea şi veridicitatea materialelor prezentate revine autorilor.

Art. 4. O persoană poate fi autor sau (şi) coautor la maximum 2 articole într-o ediţie.

Art. 5. Articolele, un exemplar în format electronic editat cu Microsoft Word (maxim 2 pagini) şi unul – imprimat cu semnătura autorului (coautorilor), se prezintă la secretariatul de redacţie al Revistei (catedra de informatică a Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte). În mod obligator se indică e-mail-ul și telefonul autorului.

Art. 6. Fiecare articol include:

  • Titlul (centrat, aldin, maxim 80 caractere) – fișierul Word trebuie să aibă același nume cu cel al articolului.

  • Numele și Prenumele complete ale autorului (aldin, cursiv), titlul didactic și specializarea, şcoala şi localitatea la care predă acesta

  • Data prezentării (revizuirii) articolului

  • Textul articolului – scris cu font Times New Roman sau Calibri, dimensiune 12, spaţiere la 1,5 rânduri, hârtie A4 (210 x 297 mm), margini: sus – 1,5 cm, jos – 2,0 cm, stânga – 1,5 cm, dreapta – 1,5 cm

  • Textul articolului scris obligatoriu cu diacritice

  • Bibliografie – în cazul în care au fost folosite surse bibliografice, în mod obligatoriu acestea trebuie precizate la finalul materialului

Art. 7. Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Fotografiile trebuie să fie de calitate bună. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.

Art. 8. Bibliografia va fi situată la sfârşitul articolului şi prezentată într-o succesiune numerică corespunzătoare ordonării citărilor în text.

Art. 9. Citarea, forma scurtă a referinţei înserată în text între paranteze pătrate, permite identificarea publicaţiei din care s-a extras citatul sau ideea comentată etc. şi indicarea localizării în cadrul publicaţiei-sursă. Citarea trebuie să conţină suficiente elemente care să asigure corespondenţa exactă între citare şi referinţa bibliografică a documentului identificat.

Art. 10. Numerele, prezentate sub formă de indici între paranteze pătrate, înserate în text, trimit la document în ordinea în care ele sunt citate pentru prima dată. Citările următoare primesc acelaşi număr ca şi prima citare. Dacă sunt citate numai anumite părţi ale unui document, după numărul respectiv poate fi dată şi paginaţia, de exemplu [8, p.231] .

Art. 11. Bibliografia trebuie să includă elementele necesare de identificare a documentului: responsabilitatea principală (autorul), titlu, responsabilitatea secundară (instituţia sau editura), titlul documentului gazdă, ediţie, publicare (loc, editor), localizare în cadrul documentului gazdă, an, desemnarea fasciculei, colecţia, caracterizare cantitativă sau paginaţia părţii. (De exemplu: WEAVER, Wiliam. The collectors: command performances. Photography by Robert Emmett Bright. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p.126-133.)

Art. 12. Manuscrisele ce nu corespund cerinţelor prezentului Regulament, precum şi cele prezentate fără respectarea stilului şi a normelor gramaticale, vor fi respinse.